Funtzionarioen paga eta Berriaren diru-laguntza

Gai delikatua da, eta ondorio sinpleegirik ez nuke atera nahi, bi gertakariek ez baitute baitezpada lotura zuzen-zuzena. Baina, egun berdintsuetan gertatu dira biak: oraino indarrean dagoen Eusko Jaurlaritzak funtzionarioen paga ez ordaintzeari uko egin dio, eta Berria egunkariari hitz eman zion diru-laguntzari dagokionez, hitza jan du.

Hainbat hobe funtzionarioentzat (lehen erabakiari dagokionez), baina beste sektore anitzetan soldatak izozturik dauzkate zenbait urte hauetan, ez baldin badizkiete murriztu edo ez badira lanpostuak desagertu. Berria ez da krisi latz hau jasaten duen enpresa bakarra, ez eta ere hedabide bakarra. Baina ohar gaitezen Eusko Jaurlaritzak hitza jatearen ondorioz, Berria taldeak urtea bururatuko duela espero baino galera handiagoekin, ustekabe hori azken unean gertatzeak aurreikusi gabeko egoerari beste aterabide bat aurkitzeko astirik uzten ez diola jakinez. Ondorio bat izan daiteke (araiz ez) langileen soldatak, 2009tik izoztuak, murriztea edo abenduko paga ez ematea. Baina boterean jarraituko ez duen oraingo Jaurlaritza hobeki gelditzen da funtzionarioei paga ez diela kendu erranez, eta ez du zuzenean publikoki komunikatu behar izan Berriari diru-laguntza kendu diola, are gutxiago, erabaki horren ondorioz funtzionarioak ez diren eta haiek bezainbat irabazten ez duten beste langile batzuk utz ditzakeela abenduko pagarik gabe.

Dena den, izan neurri hori edo beste bat, euskarazko prentsa ahultzea izanen da ondorioa.